Colyn de Coter Eerste gesigneerde schilderijen in Brussel

De oudst bekende voorbeelden van gesigneerde schilderijen in Brussel zijn te vinden bij Colyn de Coter.

In de schilderijen van de vijftiende eeuw werden handtekeningen, overigens uiterst zeldzaam, niet aangebracht in het handschrift van de kunstenaar. Hun mooie kalligrafie was een decoratief element in de compositie. Ze werden aangebracht op de lijst, op het schilderij of ook in de boord van een kledingstuk. Dit laatste is het geval in Colyns Maria door engelen gekroond. Het lijkt alsof het niet de kunstenaar is die hier signeerde maar eerder het schilderij zelf dat zijn vaderschap verkondigt « Colyn de Coter pingit me in B… Bruccelle » (Colyn de Coter heeft mij geschilderd in Brabant, Brussel). Brussel wordt expliciet genoemd: de kunstenaar was trots op zijn stad waar hij waarschijnlijk een belangrijke positie innam. Hij leidde er een groot atelier dat vele medewerkers telde en dat deelnam aan belangrijke opdrachten, zoals het realiseren van geschilderde luiken voor grote gesculpteerde retabels of kartons voor wandtapijten.

Het zal duren tot Bernard van Orley en de schilders van de volgende generatie om vaker gesigneerde schilderijen te vinden.