Het Passieretabel van Ambierle

Brusselse retabels met houtsnijwerk en geschilderde luiken waren zeer gegeerd in heel Europa. Dit retabel staat sinds 1480 opgesteld in de Sint-Martinuskerk te Ambierle, 150 km ten zuiden van Beaune. Op de retabelbak staan de merktekens met passer en schaaf van de Brusselse schrijnwerkers.

Zoals blijkt uit de inscripties op de luiken werd het altaarstuk geschonken door Michel de Chaugy, raads- en kamerheer van Filips de Goede. Chaugy is voorgesteld op het rechterluik, samen met zijn patroonheilige Michaël, achter hem zijn vrouw en op de linkerluiken zijn ouders. Uit een archiefdocument blijkt dat Chaugy, Coustain en Van der Weyden elkaar kenden. De luiken met de opdrachtgevers doen duidelijk denken aan die van het prestigieuze Laatste Oordeel dat Rogier geschilderd had voor het ‘Hôtel-Dieu’ van Beaune.

De Chaugy’s portret werd geschilderd op tinfolie en vervolgens op het paneel gekleefd. Blijkbaar wou hij het portret zien en goedkeuren, maar kon hij niet naar het atelier komen. De techniek werd vooral in Brussel toegepast en lijkt afkomstig te zijn van het atelier van Rogier van der Weyden.