"Made in Brussels"

Door de anonimiteit van de schilderijen botsen we op het fundamentele probleem van de locatie van hun productie. Hoe kunnen we bepalen waar een anoniem schilderij tot stand kwam? Voor Brussel beschikken we over een aantal aanduidingen:

De oorspronkelijke lijsten kunnen, voor zover die bewaard zijn, het merkteken met passer en schaaf van de Brusselse schrijnwerkers dragen. De lijsten kunnen ook ineengezet zijn met een soort zwaluwstaartverbindingen die typisch lijken te zijn voor Brussel.

Sommige formules waren bijzonder geliefd bij Brusselse schilders, zoals het gebruik van een fel rode achtergrond voor grisailles op de keerzijde van luiken. Heiligen voor een muur waarover al dan niet een eredoek hangt, vinden we vaker in Brussel dan elders. Dit geldt vooral voor de beschilderde luiken van retabels.

De aanwezigheid van een opschrift, de weergave van Brusselse monumenten of de identiteit van de schenkers, als zij tot het patriciaat van de stad behoorden, zijn ook veelbetekenend.