NIEUWS Definitieve sluiting van de tentoonstelling 'De Erfenis van Rogier van der Weyden'

De tentoonstelling 'De Erfenis van Rogier van der Weyden. Schilderkunst in Brussel 1450-1520' zal vanaf vrijdag 22 november 2013 definitief sluiten.

In tegenstelling tot ons vorige persbericht en tot wat ons eerder was verzekerd, kan de waterdichtheid van het dak van het gebouw dat de tentoonstelling huisvest, thans niet worden gegarandeerd. Om elk mogelijk probleem te voorkomen en als voorzorgsmaatregel, heeft het Museum besloten de tentoonstelling definitief te sluiten.

Deze moeilijke en pijnlijke beslissing van onze instelling komt voort uit bekommernis over de preventieve conservatie van dit uitzonderlijk erfgoed.  Ons team doet het uiterste om de situatie optimaal te beheren.

Voor informatie kunt u terecht bij:
Barbara Porteman, persattaché KMSKB
barbara.porteman@fine-arts-museum.be, 02 508 34 08